مدرسه ی فارکس در افغانستان

مدیریت سرمایه چیست؟

گروه Vanguard یکی از مشهورترین شرکتهای مدیریت سرمایه گذاری است که بیش از 20 میلیون مشتری را در 170 کشور جهان پذیرایی می کند. Vanguard توسط John C. Bogle در مدیریت سرمایه چیست؟ سال 1975 ، در دره فورج ، پنسیلوانیا ، به عنوان یک بخش از شرکت مدیریت Wellington تاسیس شد ، جایی که Bogle قبلا رئیس آن بود. از زمان راه اندازی ، Vanguard کل دارایی خود را از اکتبر 2018 به 5.1 تریلیون دلار رسانده است. از 388 صندوق آن ، 180 صندوق ایالات متحده است ، از جمله صندوق محبوب 500 شاخص و بازار سهام.

نقش مدیریت سرمایه چیست؟ تعدیل‌کنندگی کیفیت گزارشگری مالی بر رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد مالی

پژوهش پیش‌رو با هدف بررسی نقش تعدیل‌کنندگی کیفیت گزارشگری مالی بر رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد مالی شرکت انجام شده است، به‌طور مشخص پژوهش حاضر به‌دنبال پاسخگویی به این مسأله است که آیا افزایش کیفیت گزارشگری مالی منجر به افزایش اثرگذاری مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد مالی می‌شود؟. انتظار می‌رود نتایج پژوهش به درک عوامل تعدیل کننده رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و مدیریت سرمایه چیست؟ عملکرد مالی کمک شایانی نماید. بر ابن اساس از کیفیت اقلام تعهدی ‌به‌عنوان معیار اندازه‌گیری کیفیت گزارشگری مالی، از چرخه تبدیل وجه نقد به عنوان شاخص مدیریت سرمایه در گردش و از بازده دارایی‌ها و نسبت کیو توبین به‌عنوان شاخص‌های عملکرد مالی استفاده شد و نمونه‌ای مشتمل بر 113 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال‌های 1395-1383 انتخاب و فرضیه‌های پژوهش مورد آزمون قرار گرفت. نتایج آزمون فرضیه‌ها حاکی مدیریت سرمایه چیست؟ از آن است که با طولانی شدن چرخه تبدیل وجه نقد، عملکرد مالی شرکت ضعیف‌تر می‌شود به عبارت دیگر نتایج بیانگر این است که بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد مالی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و نتایج ناشی از برازش مدل براساس نسبت کیو توبین حاکی از آن است که کیفیت گزارشگری مالی تاثیر معناداری بر رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد مالی دارد، بنابراین می‌توان ادعا نمود که افزایش کیفیت گزارشگری مالی منجر به افزایش تأثیر مثبت مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد مالی شرکت‌ها می‌شود.

کلیدواژه‌ها

  • مدیریت سرمایه در گردش
  • کیفیت گزارشگری مالی
  • عملکرد مالی
  • چرخه تبدیل وجه نقد

عنوان مقاله [English]

The moderating role of financial reporting quality on the relationship between مدیریت سرمایه چیست؟ working capital management and financial performance

نویسندگان [English]

  • Gholam-Hossein Assadi 1
  • mehdi naderi nooreyni 2
  • Mansour Sarfaraz 3

This research aimed to investigate the moderating role of financial reporting quality on the relationship between working capital management and corporate financial performance, In other words, research seeks to answer the question “whether increasing in the quality of financial reporting will increase the effect of working capital management on financial performance. It is expected that the results of the research will help to understand the moderating factors of the relationship between working capital management and financial performance. Hence, from accruals quality, cash conversion مدیریت سرمایه چیست؟ cycle (CCC), return on asset (ROA) and Tobin's Q ratio was used, respectively, for measuring quality of financial reporting, as index of working capital management and indexes of corporate financial performance. Selected sample was encompassed 113 listed companies in Tehran Stock Exchange (TSE) in the period of 2004-2017. Results of hypothesizes test showed that with مدیریت سرمایه چیست؟ prolongation of cash conversion cycle, corporate financial performance becomes weaker. In the other words results indicated that there is significant positive relationship between working capital management and corporate financial performance, additionally results of the estimating model of research based on Tobin's Q , as index of corporate financial performance, showed that financial reporting quality has significant effect on relationship between working capital management and financial performance, therefore, it can be claimed that increasing the quality of financial reporting lead to increase on the positive effect of working capital management on the corporate financial performance.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا