تحلیل بین بازاری فارکس

آفست کردن در بازار آتی کالا

موقعیت تعهدی فروش
زمانی که تصمیم به فروش قرارداد آتی گرفته می‌شود، باید دارایی پایه را طبق قوانین استاندارد در آفست کردن در بازار آتی کالا تاریخ تعیین شده تحول بدهید، در این زمان شما موقعیت فروش در اختیار دارید. اگر تا زمان سر رسید قرارداد موقعیت خود را نگهدارید باید دارایی پایه را تحویل بدهید.

توضیحاتی در ارتباط با معاملات آتی

قراداد آتی و مزایای آن، وجود اهرم در معاملات آتی، دو طرفه بودن بازار آتی، حداقل … آتی سکه در کارگزاری آگاه” توضیحاتی در خصوص بازار آتی و معاملات آن بیان شد. ….. در ارتباط با آفست کردن موقعیت، یکی از ابهاماتی که برای معامله‌گران …

آتی سبد سهام ابزاری مهم برای سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک …

معاملات آتی سبد سهام با کارکرد آتی شاخص از روز یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷… … آتی شاخص دارد، لطفاً در ارتباط با مشتقات شاخص و نقش شاخص در این بین توضیح دهید.

مقالات مرتبط با قراردادهای آتی – پایگاه مجلات تخصصی نور

ارزش‌گذاری قراردادهای سوآپ نفت‌خام ایران با کشورهای حاشیه دریای خزر با رویکرد مشتقات … بررسی بازده معاملات آتی سکه بهار آزادی: نقش سررسید و موقعیت تعهدی باز.

رابطه بین قیمت‌های نقدی و آتی سکه طلا در ایران – اقتصاد مالی

هدف این مطالعه بررسی چگونگی ارتباط علّی بین دو بازار نقد و آتی سکه طلا در ایران به‌عنوان … قرارداد آتی به بیان ساده قراردادی است که بر اساس آن طرفین معامله توافق … آتی و نحوه غلتاندن سررسیدها بر روی یکدیگر دانست که توضیح لازم در خصوص نحوه …

آﺗﯽ ﺳﻬﺎم آﺗﯽ ﺳﻬﺎم ﺎﻧﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺮ ﺧﻂ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺮ – ورود به سیستم

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺮ ﺧﻂ. آﺗﯽ ﺳﻬﺎم. د ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن ﺷﻨﺎﺳﻪ ﮐﺎرﺑﺮي و ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر و ﮐﺪ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ وارد ﻣﯽ ﺷﻮ. راﻫﻨﻤﺎي اﺳﺘﻔﺎده ا … ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﮐﺎﻣﻞ در ﻣﻮرد ﻟﯿﺴﺖ ﭘﻮرﺗﻔﻮ در. ﻓ. ﻧﮑﺘﻪ … ارﺗﺒﺎط. ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ . رﺗﺒﺎط ﻗﻄﻊ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از. ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

آتی – کارگزاری آگاه

“واحد معاملات آتی کارگزاری آگاه ” تقریبا همزمان با راه اندازی بازار معاملات آتی سکه … و بهره گیری از معامله گران مجرب و توانمند; ارائه مشاوره و مدیریت ارتباط با مشتریان …

توضیح مدیرعامل جدید مدیریت فناوری درباره مشکل …

… و عدم ارتباط آن با هسته معاملات از برنامه آتی برای افزایش ظرفیت سرورها … توضیح مدیرعامل جدید مدیریت فناوری درباره مشکل امروزtsetmc و برنامه …

شرکت کارگزاری بانک دی • راهنمای ثبت نام در معاملات آتی

جهت پذیرش اوراق بهادار مبتنی بر کالا از جمله قراردادهای آتی موارد زیر توسط بورس تهیه و به هیئت پذیرش ارائه می‌گردد: به منظور بررسي تقاضاي …

قراردادهای آتی نفت – مدیریت دارایی و تأمین مالی

دوماً، بازارهای آتی نفت، ابزارهای لازم را برای کاهش ریسک معاملات نفتی، کاهش بی‌ثباتی، … این پژوهش با واکاوی ماهیت مالی قرارداد آتی نفت و با بررسی متعلَّق اصلی ارادۀ دو طرف … قرار دارد یا سازمانی مالی در خارج از بورس است که در ارتباط با فعالیتهای بورس عمل میکند. … را در قالب مثال زیر توضیح می‌دهیم:.

اصل مقاله – پژوهشنامه اقتصاد کلان – دانشگاه مازندران

برای مطمئن شدن از این که معامله گران به تعهدات خود در قرارداد عمل می کنند. قرارداد آتی سکه طلا در بورس کالا به طور روزانه تسویه می شود و در پایان هر روز، سود.

( در Futures ﺎه ) ﺁﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ

ﺁﺗﯽ. ( هﺎ. Futures. ) در. ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ. ﺗﻬﻴﻪ. و ﺗﻨﻈﻴﻢ. اﺣﻤﺪ. رﺿﺎﯾ. ﯽ. ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ. ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺁﺗﯽ ﮐﺎﻻ …. ﻗﺮارداد ﺁﺗﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﮐﺎﻻ، ﮐﻤﻴﺖ ﮐﺎﻻﯼ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﻮﯾـﻞ ﺑـﺴﻴﺎر ….. ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻓﻮق ﻣﯽ ﺗﻮان.

قرارداد آتی چیست؟ چگونه معامله می‌شود؟

در نوشته پیش ابزار مشتقه مالی را تعریف کردیم . در این درس قرارداد آتی را تعریف و کاربردهای آن را توضیح خواهیم داد.

نحوه اخذ کد معاملاتی قراردادهای آتی – بورس کالا

بازار آتی سکه از الف تا ی و آنچه باید از بازار آتی … – رها سرمایه

در بازار معاملات مشتقه اما قراردادهای متفاوتی ازجمله آتی، سلف موازی …. در ارتباط با فرایند مچینک در کارگاه آتی سکه توضیحات کاملی ارائه شد.

قراردادهای آتی

قراردادهای آتی توافقی است میان دو طرف معامله برای خرید و فروش یک دارایی در زمان مشخ … ارگانه درراستای تعیین قیمت. آتی و. ارتباط بین قیمتهای آتی و نقدی وجود …… حال با بیان مثال زیر مدل هزینه های انتقال در بازار ناکامل را توضیح میدهیم. مفروضات :.

اصول و مبانی آفست کردن در بازار آتی کالا قراردادهای آتی – روزنامه دنیای اقتصاد

البته بعدها توضیح خواهیم داد که منظور از ابزار مشتقه چیست و اجازه … در دنیای سرمایه‌گذاری یک تفاهم عمومی در ارتباط با قراردادهای آتی وجود دارد و آن …

چگونه در بازار آتی زعفران معامله کنیم – کد سهام – بورس سهام

اما سوالی که پیش می آید این است که چطور در بازار آتی زعفران معامله کنیم و سود دریافت کنیم؟ اولین گام برای … از سوی دیگر میزان تقاضا با میزان مصرف داخلی و میزان صادرات ارتباط دارد. انتخاب … در ادامه در این خصوص توضیحات بیشتری داده می‌شود.

اصل مقاله – راهبرد مدیریت مالی – دانشگاه الزهرا

تغییرات وجه تضمین بر میزان معاملات آتی با توجه به سررسیدهای مختلف می پردازد. … باوجود اینکه پژوهش های زیادی به مطالعه ارتباط تضامین و میزان معاملات پرداخته اند …

اصل مقاله

قرارداد تحویل آنی»، «قرارداد پیمان آتی» و «اختیار معامله» و همچنین ویژگی های … ارتباط افراد ریسک گریز و افراد ریسک پذیر (که با به کار گرفتن سرمایه خود در این.

بازار آتی سکه چیست؟ – همیار سرمایه

بازار آتی سکه نیز بخشی از این بازار مالی بوده و یکی از راه‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری در ایران می‌باشد. برای معامله در این بازار می‌توان از دو طریق …

ﭘـﻮﺷـﺶ رﻳـﺴـﻚ ﻧـﻮﺳـﺎﻧـﺎت درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آ

ﻧﻔﺖ ﺻﻮرت ﻣﻲ. ﮔﻴﺮد . ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﻧﻔﺖ ﺑﺎ اﻫﺪاف و ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ. ﮔﻴﺮد و. ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ. ﮔﺮان ﻛﺎﻏﺬي ﻧﻔﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﺎ اﻧ … دﻫﻨﺪ . اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻮﺷﺶ رﻳﺴﻚ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺮاردادﻫﺎ. ي آﺗﻲ. ﻣﻲ. ﭘﺮدازد . در ﻗﺴﻤﺖ اول ﻣﺒﺎﻧﻲ …. در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺑﻌﺪي ﻣﻔﻬﻮم ﻛﺎراﻳﻲ در ﭘﻮﺷﺶ رﻳﺴﻚ و اﻧﻮاع آن ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﻣﻲ. ﺷﻮد . 9. ….. وﻗﺘﻲ دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺳﺮي زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ارﺗﺒﺎط د. اده ﻣﻲ. ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ.

ارتباط با واحد معاملات کالا – کارگزاری بورس بهگزین

ارتباط. ۰۲۱ ۴۲۸۵۶۱۵۶ پذیرش. ۰۲۱ ۴۲۸۵۶۱۴۱ معاملات. معاملات ۰۲۱ ۴۲۸۵۶۱۴۳ … ارتباط با واحد معاملات آتی · معاملات آنلاین آتی · راهنمای دریافت کد معاملاتی · خدمات آتی …

آفست کردن در بازار آتی کالا

قصد داریم در این جلسه درباره نحوه آفست کردن در بازار آتی کالا فعالیت کارگزاری، سود بروکر فارکس ، آفست یا جابجاسازی صحبت کنیم. خیلی از افراد علاقمندن بدونن بروکرها به چه صورتی فعالیت انجام میدن و به چه صورتی سود بروکر فارکس کسب سود می شود. ما در این جلسه نحوه فعالیت بروکرها و کسب سود بروکر فارکس رو توضیح میدیم.

روبرو قرار دادن معاملات در بروکر

اولین قسمتش روبرو قرار دادن معاملات هست بیشتر معاملات در ارزهای اصلی مانند EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY و در ارزهای فرعی GBPJPY و EURJPY خواهد بود و در کالاها در روی طلا بیشترین آفست کردن در بازار آتی کالا معاملات رو داریم. در واقع چیزی معادل 70 تا 75 درصد معاملات بر روی ارزها روی یورو دلار و پوند دلار انجام آفست کردن در بازار آتی کالا میشه که تمرکز بر روی این دوتا ارزه.

برورکر میاد مقدار معاملات رو که در دو جهت هست رو روبروی هم قرار میده، همونجور که میدونید همزمان تعداد زیادی از افراد انتظار حرکت به سوی بالا و تعداد زیادی انتظار حرکت بسوی پائین رو دارن، برای همین در یک زمان که تعداد زیادی SELL و تعداد زیادی اوردرهای BUY رو قرار میدن، مثلا فرض کنید که هزار لات خرید و هزار لات فروش بر روی طلا داریم. که عده ای هزار لات خرید کردن و عده ای هم هزار لات روی طلا فروختن.

خب بروکر میاد عملا این هزار لات خرید رو در مقابل هزار لات فروش قرار میده که انگار عملی انجام نشده و بابت اون 2000 ضربدر 50 الی 70 دلار اسپرد طلا که مساوی صد هزار تا صد و چهل هزار دلار سود در اینجا کسب میکنه، بدون اینکه بخواد اوردری رو از خود کارگزاری جابجا کنه، عین همون در صرافی ها انجام میشه. فرض کنید که یک میلیون دلار میخواد از دبی به سمت ایران و یک میلیون دلار از ایران به سمت دبی بره عملا عددها یکسان هستن در این حالت پولی بین دو کشور جابجا نمیشه و صرافی ها پول ها رو در داخل کشورها جابجا میکنن و اگر فرض کنیم که بابت هر دلار 20 ال 30 تومن کارمزد کسر آفست کردن در بازار آتی کالا بشه بابت این دو میلیون دلار 40 تا 60 میلیون تومن سود حاصل از جابجائی خواهد بود.

همپوشانی

قسمت بعدی سود بروکر فارکس آفست کردن در بازار آتی کالا همپوشانی با کارگزاری های دیگر هستش کارگزاری ها یا بروکر ها بین هم قراردادهایی رو دارن و بر اساس این قراردادها معاملات مشتریان رو منیج میکنن.

فرض کنید که ده هزار لات خرید شده و یازده هزار لات فروش انجام گرفته، خب هزار لات در اینجا ما به التفاوت خرید و فروش هستش، که در این زمان بروکر میاد با بروکرهای دیگه معاملاتش رو روبروی هم قرار میده تا بتونه اونا رو همپوشانی کنه، تا بتونه بر اساس قراردادی که دارن سودهای حاصله رو تقسیم کنه.

قانون OTC

مورد بعدی قانون OTC هستش که بر اساس مدیریت ریسک با قیمت جهانی بروکرها میتونن به معامله مستقیم با مشتریان بپردازن، که این به این که مشتری از چه کشوری هست، حجم معاملاتش به چه صورتی هستش، چه ارزهایی معامله میکنه، چقدر تنوع داره، میزان حد سود و زیان ضررش چقدر بوده و سرمایه اولیه چقدر بوده تأثیر گذاره و میزان مشتری و حجم معاملات اونها ارتباط مستقیمی با این بخش داره.

مثلا فرض کنید که تیم متخصصان کارگزاری به نتیجه ای رسیده اند که امروز قیمت طلا از 1300 تا 1305 افزایش پیدا خواهد کرد. به این واسطه کارگزاری میتونه معملاتی که از 1300 تا 1305 فروش زده میشه، چون انتظار بالا رفتن داره میتونه اونها رو منتقل نکنه و خودش بصورت مستقیم با مشتری معامله کنه و در اعداد بالاتری این اوردرها رو ثبت کنه و به این صورت سود خوبی رو از این قسمت کسب کنه.

کارگزاری - سود بروکر فارکس - بورس - یورو دلار - پوند دلار-انواع مدیران Account Manager-ووچر پرفکت مانی بدون احراز هویت-ووچر پرفکت مانی چیست

صرافی ها هم دقیقا به همین شکل عمل می کنن. وقتی که حجم زیادی از خرید وجود داره و قیمت ها در حال افزایش هست، میان زودتر سرمایه هاشون رو تبدیل به اون ارز مورد نظر میکنن. مثلا تبدیل به درهم میکنن و در قیمت های بالاتری به مشتریان میفروشن یا اگر انتظار داشته باشن که بازار در حال ریزش باشه و اعداد پائین تری رو میبینه در قیمت هایی که میفروشن صبر می کنن اقدام به خرید ارز نمی کنن تا قیمت پایین تر بیاد و در اعداد پایین تر مقدار ارز بیشتری رو خریداری می کنن و به این واسطه سود مناسبی رو از این قسمت کسب می کنن.

افزایش Spread

در زمانی که بازار ها کمی نوسانش بیشتر باشه، برای اینکه بتونن در یک گروه قرار بدن و هم پوشانی کنن، میان اسپرد رو افزایش میدن باز میکنن تا بتونن مشتری های بیشتری رو در یک گروه قرار بدن. فرض کنین که اگر اسپرد طلا از 5 الی 7 به 12 پیپ افزایش پیدا کنه 12 پیپ در خرید و 12 پیپ در فروش بروکر در یک فاصله 24 پیپی یا 2.4 دلار میتونه مشتری های طلا رو قرار بده و از هر کدوم سود متفاوتی رو بسته به اینکه تو چه عددی ثبت کردن کسب بکنه.

کمیسیون یا Commission

مورد پنجم کمیسیون هست که در موردش توضیح دادیم که بابت قراردادهای آتی، قرارداد کالا و حساب های STP NDD کسر می کنه و محل سود کارگزاری هستش.

سواپ یا Swap

همونجور که گفتیم بروکر در سواپ های مثبت یا منفی کمیسیونی رو کسر می کنه که همون کمیسیون سواپ بروکر هستش.

آفست یا Offset

بروکرها پیش بروکرهای بزرگتر یا بانک ها حسابهای بزرگی رو افتتاح میکنن و زمانی که میزان خرید یا فروش از حد همپوشانی در خود بروکر یا بروکرهای دیگر بیشتر باشه، میان به بروکرهای بزرگتر اون معاملات رو آفست می کنن یا عینشو منتقل می کنن و به این واسطه از ترید مشتری ها کسب سود میکنن.

مثلا فرض کنید EURUSD در بروکر مورد نظر با اسپرد 2 پیپ ارائه میشه ولی چون حساب بروکرها پیش بانک ها بزرگتره با اسپرد مثلا 0.3 پیپ اجرا میشه و این فاصله بین 2 تا 0.3 پیپ چیزی حدود 1.7 پیپ مربوط به کارگزاری میشه بابت هر تریدی که مشتری هاش انجام میدن پس به این صورت میتونه اون رو به بانک ها و بروکرهای بزرگتر انتقال بده.

سواپ های منفی Negative Swap

قسمت بعدی سواپ های منفی هستش. همونجور که میدونید حساب هایی که به صورت سواپ هستن بابت سواپ مبلغی رو کم نمیکنن. بروکرها برای معاملات مشتریانی که سواپ های منفی داره، حساب هایی رو باز می کنن اونها رو منتقل می کنن خودشون سواپی پرداخت نمیکنن و سواپ منفی بعلاوه کامیشن سواپ رو از مشتری هر شب کسر می کنن.

کارگزاری - سود بروکر فارکس - بورس - یورو دلار - سواپ - کمیسیون-سواپ های منفی Negative Swap-ووچر پرفکت مانی میهن پرداخت-olymp trade چگونه کار می کند

اکنون به انواع سود بروکر فارکس و نحوه فعالیت اونها اشاره کردیم. تمام مواردی که اشاره کردیم، سیاست داخل سازمانی کارگزاره و ربطی به نوع حساب که NDD یا غیره باشه نداره و بروکرهای معتبر تحت هر شرایطی تو هر مدل حسابی که سود توسط مشتری ایجاد بشه ملزم به پرداختش هستن.

در جلسه بعدی در مورد بورس کالای ایران و قرارداد های سکه آتی و آربیتراژ توضیح می دهیم.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا