تحلیل بین بازاری فارکس

نسبت شارپ چیست؟

اما نکته‌ای که هر دو گروه نسبت شارپ چیست؟ مورد اشاره بر روی آن اتفاق نظر دارند زیاندهی اغلب سهم‌ها با وجود مثبت بودن روند شاخص کل بورس تهران است. این اتفاق که اذهان را نسبت به طبیعی بودن صعود شاخص به تردید واداشته به عنوان فاکتوری نگران کننده مورد توجه فعالان بازار سرمایه قرار گرفته و به نظر می‌رسد در روزها و هفته‌های پیش‌رو شاهد درگرفتن بحث‌های داغی پیرامون این موضوع در محافل بورسی باشیم.

ریسک تعدیل شده بازده شارپ

ریسک تعدیل شده بازده، یک درجه ریسک تعدیل شده است که ریسک تعدیل شده بازده را به صورت پنج ساله مقایسه می‌نماید. این مقیاس توسط شارپ برنده جایزه نوبل بوجود آمده و مازاد بازده در هر واحد ریسک است. شاخص بر روی کل ریسک که به وسیله انحراف معیار بازده اندازه‌گیری می‌شود تمرکز یافته است (به وسیله حرف یونانی خوانده می‌شود سیگما معرفی شده.

Sharp's Risk Adjusted Return.png

انواع

مثال111 اگر صندوق تضامنی بازدهی برابر با 10 درصد داشته باشد و نرخ بدون ریسک 6 درصد و انحراف معیارش 18 درصد باشد، مقیاس شارپ برابر با 22 درصد به شرح زیر اندازه‌گیری شده است:

Sharp's Risk Adjusted Return1.png

تحلیل صندوق تضامنی که به وسیله مورنینگ استار اینکور پریشن و سایرین انجام شده است از مقیاس شارپ استفاده می‌کنند. یک سرمایه‌گذار باید صندوق تضامنیش را بر اساس شاخص عملکرد سبد اوراق (بدره) شارپ رتبه‌بندی نماید. صندوق‌ها بر اساس بازده بالا به پایین رتبه‌بندی می‌شوند. به عنوان مثال صندوقی با شاخص 6/0 نسبت به صندوق دیگر با شاخص 3/0 برتر می‌باشد. شاخص شارپ باید با سایر روندها و همچنین متوسط بازار مقایسه شود. هر چه شاخص بزرگتر باشد نشان‌دهنده عملکرد بهتر است. توجه نمایید که شاخص باید توسط سرمایه‌گذارانی استفاده شود که تا اندازه‌ای با ریاضیات آشنایی دارند و به خاطر بسپارید که سبد پرتفولیوی استفاده شده بر اساس بهترین عملکرد تطبیق شده ـ ریسک محتملاً بالاترین میزان سوددهی را نخواهد داشت. فرمول‌هایی از نوع شارپ ریسک را برای بدست آوردن سود در محاسبات منظور می‌نمایند. شاخص عملکرد ترینورس (TREYNOR'S PERFORMANCE MEASURE) را ملاحظه نمایند.

نسبت شارپ چیست؟

بازده انتظاري

ميانگين بازده در طي دوره هاي گذشته مي باشد كه بر اساس آن انتظار نسبت به بازده دوره بعد شكل مي گيرد .

ريسك

جذر انحراف از معيار بازده در طي دوره هاي گذشته مي باشد .

اگر بازده انتظاري برابر r و ريسك برابر σ باشد ، انتظار نسبت به بازده

دوره آينده R نسبت شارپ چیست؟ بدين صورت شكل مي گيرد :

احتمال 68 درصد

σ R r-

احتمال نسبت شارپ چیست؟ 95 درصد

σ2 R r-

احتمال 99.5 درصد

σ3 R r-3

بدين ترتيب همانطور كه ملاحظه مي گردد با كاهش ريسك ، امكان نزديك شدن بازده‌ دوره آينده به بازده انتظاري افزايش مي يابد .

به نسبت شارپ چیست؟ عنوان مثال ميانگين بازده سه ماهه سهم شركت نسبت شارپ چیست؟ سر. ساختمان از تاريخ 01/03/81 تا 01/03/84 نسبت شارپ چیست؟ برابر 51.02 درصد مي باشد كه اين بازده ميانگين ، بازده انتظاري سه ماهه اين شركت تلقي مي‌گردد . ريسك سهم نيز در اين بازه زماني 99.87 محاسبه شده است.

با اين فروض مي توان احتمالات زير را براي وقوع بازده سه ماهه آينده اين سهم R ) ) در نظر گرفت :

احتمال 68 درصد

R 48.85 -

احتمال 95 درصد

-148.72 R 250.76

احتمال 99.5 درصد

248.59 R 350.63 -

نسبت بازده به ريسك معياري براي تشخيص اين موضوع مي باشد كه در ازاي كسب بازده مورد نظر ،‌ چه ميزان ريسك بايد تقبل گردد . هر چه اين نسبت برابر با عدد بزرگتري گردد ، نسبت شارپ چیست؟ نشان دهنده آنست كه در ازاي بازده انتظاري ، ريسك كمتري بايد تحمل كرد.

نسبت شارپ

نسبت شارپ مفهومي مشابه نسبت بازده به ريسك دارد با اين تفاوت كه بازده بدون ريسك در طي دوره مورد نظر از بازده انتظاري كسر مي گردد. در ايران بازده سرمايه گذاري بدون ريسك را نرخ بازده 17 درصدي ساليانه اوراق مشاركت در نظر مي گيرند كه بصورت سه ماه سه ماه قابل برداشت مي باشد. پس اگر نسبت شارپ در نسبت شارپ چیست؟ مورد بازه زماني يك‌ساله بكار رود ، عدد 17 درصد از بازده انتظاري يكساله سهم كسر شده و حاصل بر ريسك يكساله سهم تقسيم مي گردد و اگر نسبت شارپ در مورد بازه زماني سه ماهه بكار رود ، عدد 4.25 درصد از بازده انتظاري سه ماهه سهم كسر شده و حاصل بر ريسك سه ماهه سهم تقسيم مي گردد.

نكته ديگري كه از نسبت شارپ مي توان استخراج كرد ، به صرفه بودن سرمايه گذاري در شركت مورد نظر در مقايسه با سرمايه گذاري بدون ريسك سه ماهه يا يكساله در اوراق مشاركت مي‌باشد.

بدين معنا كه منفي بودن نسبت شارپ نشان مي دهد كه بازده انتظاري سهم مورد نظر از بازده بدون ريسك اوراق مشاركت كمتر بوده و لذا سرمايه گذاري در چنين شركتي توجه پذير بنظر نمي رسد .

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا