درآمد از فارکس

حجم معاملات روزانه بورس

میانگین حجم و ارزش معاملات روزانه بورس حجم معاملات روزانه بورس اوراق بهادار در اردیبهشت ماه امسال نسبت به ماه قبل‌تر با افزایش روبرو شد.

پایان‌نامه
بررسی اثر حجم معاملات بر بازده و نوسان بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده:
بررسی رابطه حجم معاملات، تغییر قیمت و بازده سهام، که در حوزه مطالعات ریزساختار بازار قرار می‌گیرد، از موضوعاتی است که از سال 1959 تاکنون مورد توجه محققان مالی و اقتصادی قرار داشته است. تقریباً همه بررسیهای تجربی که در این زمینه صورت گرفته رابطه مثبتی بین نوسان بازده و حجم معاملات را کشف کردند. لذا در این تحقیق اثر حجم معاملات بر بازده و نوسان بازده سهام در سال 1386 مورد آزمون قرار گرفته است.

آمار معاملات

طی ۲۲ روز کاری آذرماه ۱۴۰۰، ارزش معاملات در مقایسه با آبان‌ماه ۱۴۰۰، معادل ۲۷ درصد کاهش یافت و تقریباً از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان به حدود ۸۱ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین حجم سهام معامله‌شده از ۱۳۶ میلیارد سهم به حدود ۱۱۴ میلیارد سهم رسید و معادل ۱۶ درصد کاهش یافت.از ابتدای سال تاکنون […]

کارنامه بورس حجم معاملات روزانه بورس تهران در مهرماه ۱۴۰۰

طی ۱۸ روز کاری مهرماه ۱۴۰۰، ارزش معاملات در مقایسه با شهریورماه ۱۴۰۰، معادل ۵۱ درصد کاهش یافت و تقریباً از ۲۰۴ هزار میلیارد تومان به حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین، حجم سهام معامله‌شده از حدود ۲۴۱ میلیارد سهم به حدود ۱۱۲ میلیارد سهم، معادل ۵۴ درصد کاهش یافت. از ابتدای سال تا‌کنون، […]

کارنامه بورس تهران در شهریورماه ۱۴۰۰

طی ۲۳ روز کاری شهریورماه ۱۴۰۰، ارزش معاملات در مقایسه با مردادماه ۱۴۰۰، معادل ۸۷ درصد افزایش یافت و تقریباً از ۱۰۹ هزار میلیارد تومان به حدود ۲۰۴ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین، حجم سهام معامله‌شده از حدود ۱۳۷ میلیارد سهم به حدود ۲۴۱ میلیارد سهم، معادل ۷۶ درصد افزایش یافت. از ابتدای سال تا‌کنون، […]

کارنامه بورس تهران در مردادماه ۱۴۰۰

طی ۱۶ روز کاری مردادماه ۱۴۰۰، ارزش معاملات در مقایسه با تیرماه ۱۴۰۰، معادل ۹ درصد کاهش یافت و تقریباً از ۱۱۹ هزار میلیارد تومان به حدود ۱۰۹ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین، حجم سهام معامله‌شده از حدود ۱۵۲ میلیارد سهم به حدود ۱۳۷ میلیارد سهم، معادل ۱۰ درصد کاهش یافت. از ابتدای سال تا‌کنون، […]

کارنامه بورس تهران در حجم معاملات روزانه بورس تیرماه ۱۴۰۰

طی ۲۰ روز کاری تیرماه ۱۴۰۰، ارزش معاملات در مقایسه با خردادماه ۱۴۰۰، معادل ۱۷ درصد افزایش یافت و تقریباً از ۱۰۲ هزار میلیارد تومان به حدود ۱۱۹ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین، حجم سهام معامله‌شده از حدود ۱۵۱ میلیارد سهم به بیش از ۱۵۲ میلیارد سهم، معادل ۱ درصد افزایش یافت. از ابتدای سال […]

کارنامه بورس تهران در خردادماه ۱۴۰۰

طی ۲۱ روز کاری خردادماه ۱۴۰۰، ارزش معاملات در مقایسه با اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰، معادل ۴۸ درصد افزایش یافت و تقریباً از ۶۹ هزار میلیارد تومان به حدود ۱۰۲ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین، حجم سهام معامله‌شده از حدود ۹۲ میلیارد سهم به بیش از ۱۵۱ میلیارد سهم، معادل ۶۴ درصد افزایش یافت.از ابتدای سال تا‌کنون، […]

کارنامه بورس تهران در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰

طی ۲۰ روز کاری اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰، ارزش معاملات در مقایسه با فروردین‌ماه ۱۴۰۰، معادل ۲۶ درصد کاهش یافت و تقریباً از ۹۳ هزار میلیارد تومان به حدود ۶۹ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین، حجم سهام معامله‌شده از حدود ۱۰۴ میلیارد سهم به حدود ۹۲ میلیارد سهم، معادل ۱۱ درصد کاهش یافت. از ابتدای سال تا‌کنون، […]

کارنامه بورس تهران در فروردین‌ماه ۱۴۰۰

طی ۱۸ روز کاری فروردین‌ماه ۱۴۰۰، ارزش معاملات در مقایسه با اسفندماه ۱۳۹۹، معادل ۳۲ درصد کاهش یافت و تقریباً از ۱۳۷ هزار حجم معاملات روزانه بورس میلیارد تومان به حدود ۹۳ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین، حجم سهام معامله‌شده از حدود ۱۵۱ میلیارد سهم به حدود ۱۰۴ میلیارد سهم، معادل ۳۱ درصد کاهش یافت. از ابتدای سال تا‌کنون، […]

کارنامه بورس حجم معاملات روزانه بورس تهران در اسفندماه ۱۳۹۹

طی ۲۰ روز کاری اسفندماه ۹۹، ارزش معاملات در مقایسه با بهمن‌ماه ۹۹، معادل ۳۳ درصد کاهش یافت و تقریباً از ۲۰۶ هزار میلیارد تومان به حدود ۱۳۷ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین، حجم سهام معامله‌‌شده از حدود ۲۱۵ میلیارد سهم به حدود ۱۵۱ میلیارد سهم، معادل ۳۰ درصد کاهش یافت. از ابتدای سال تاکنون، […]

کارنامه بورس تهران در بهمن‌ماه ۱۳۹۹

طی۲۰ روز کاری بهمن‌ماه ۹۹، ارزش معاملات در مقایسه با دی‌ماه ۹۹، معادل ۸ درصد کاهش یافت و تقریباً از ۲۲۴ هزار میلیارد تومان به حدود ۲۰۶ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین حجم سهام معامله‌شده از حدود ۱۹۶ میلیارد سهم به بیش از ۲۱۵ میلیارد سهم، معادل ۱۰ درصد افزایش یافت. از ابتدای سال تا‌کنون، […]

میانگین حجم معاملات بورس زیاد شد

میانگین حجم و ارزش معاملات روزانه بورس اوراق بهادار در اردیبهشت ماه امسال نسبت به ماه قبل‌تر با افزایش روبرو شد.

میانگین حجم معاملات بورس زیاد شد

بورس24 : در اردیبهشت ماه امسال طی 22 روز معاملاتی میانگین روزانه ارزش معاملات به 2170میلیارد ریال، میانگین روزانه حجم معاملات به 1064میلیون سهم، میانگین دفعات معاملات به 47 هزار حجم معاملات روزانه بورس و 197نوبت و میانگین ارزش بازار به 372هزار و 786میلیارد تومان رسید.

این در حالی است در نخستین ماه امسال طی 15 روز معاملاتی میانگین روزانه ارزش معاملات به 1115 میلیارد ریال، میانگین روزانه حجم معاملات به 640میلیون سهم، میانگین دفعات معاملات به 48 هزار و 35 نوبت و میانگین ارزش بازار به 379هزار و 988 میلیارد تومان رسید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا