گزینه های دودویی آموزش در افغانستان

اندیکاتور ParabolicSAR

اندیکاتور «پارابولیک سار» یکی دیگر از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است که باز هم توسط «ولز وایلدر» برای شناسایی پتانسیل‌های بالقوه چرخش روند قیمت اندیکاتور ParabolicSAR توسعه داده شد.

ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﻧﺪﻳﮑﺎﺗﻮﺭ Parabolic SAR

ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﻧﺪﻳﮑﺎﺗﻮﺭ Parabolic SAR :
ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﺗﻭﺳﻁ ﻓﺭﺩﯼ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ Welles Wilder ﺑﻪ ﻭﺟﻭﺩ ﺁﻣﺩﻩ ﺍﺳﺕ. ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﺑﻪ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭﻫﺎﯼ ﭘﻳﺭﻭﯼ ﺭﻭﻧﺩ شناخته می شود .

ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﺭﻭﻧﺪ ﺍﺯ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻧﺪﻳﮑﺎﺗﻮﺭ Parabolic

ﺷﻧﺎﺳﺎﻳﯽ ﺭﻭﻧﺩ ﺗﻭﺳﻁ ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺻﻭﺭﺕ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ :

­ ۱ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺭﻭﻧﺩ ﺳﻬﻡ ﺻﻌﻭﺩﯼ ﺍﺳﺕ ، ﻧﻘﻁﻪ ﭼﻳﻥ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻗﺳﻣﺕ ﭘﺎﻳﻳﻥ ﻗﻳﻣﺕ ﻗﺭﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺩ. ﺩﺭ ﻫﻣﻳﻥ ﻗﺳﻣﺕ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺳﻳﮕﻧﺎﻝ ﺧﺭﻳﺩ ﻫﻡ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ .

­ ۲ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺭﻭﻧﺩ ﺳﻬﻡ ﻧﺯﻭﻟﯽ ﺍﺳﺕ ، ﻧﻘﻁﻪ ﭼﻳﻥ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻗﺳﻣﺕ اندیکاتور ParabolicSAR ﺑﺎﻻﯼ ﻗﻳﻣﺕ ﻗﺭﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺩ ﻭ ﻫﻣﻳﻥ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺑﻪ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﺳﻳﮕﻧﺎﻟﯽ ﻣﺑﻧﯽ ﺑﺭ ﻓﺭﻭﺵ ﺳﻬﻡ ﺩﺭ ﻧﻅﺭ ﮔﺭﻓﺗﻪ ﻣﯽ اندیکاتور ParabolicSAR ﺷﻭﺩ .

­- ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﻭﻳﮊﮔﯽ ﻫﺎﯼ ﻣﻬﻣﯽ ﮐﻪ ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﺩﺍﺭﺩ ، اندیکاتور ParabolicSAR ﺍﻳﻥ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺍﻳﻥ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺭﺍ ﻧﺷﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺩ ﮐﻪ ﻓﺭﺻﺕ ﻫﺎﯼ ﺳﺭﻣﺎﻳﻪ ﮔﺫﺍﺭﯼ ﺯﻳﺎﺩﯼ ﺑﺭﺍﯼ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺭ اندیکاتور ParabolicSAR ﺩﺭ ﻫﺭ ﻧﻘﻁﻪ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺭﺩ .

­ - ﺷﻧﺎﺳﺎﻳﯽ ﻧﻘﺎﻁ ﺑﺎﺯﮔﺷﺕ ﻭ ﺗﻭﻗﻑ ﺩﺭ ﺭﻭﻧﺩ ﺳﻬﻡ

- ­ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺭﻭﻧﺩ ﺟﺩﻳﺩ ﺳﻬﻡ ﺗﺎﻳﻳﺩ ﻧﻣﯽ ﺷﻭﺩ ﻭ (Fail) ، ﺑﺎ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ، ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻥ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﻣﺳﻳﺭ ﺭﻭﻧﺩ ﺭﺍ ﺷﻧﺎﺳﺎﻳﯽ ﮐﺭﺩ .

اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR)

این اندیکاتور توسط فردی به نام Welles Wilder به وجود آمده است تا تغییرات ناگهانی روند را شناسایی کند و نواحی برگشتی را تشخیص دهد. پارابولیک سار یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد بازارهای مالی است. این اندیکاتور در مجموعه اندیکاتورهای تشخیص روند قرار می‌گیرد. این اندیکاتور نسبت به میانگین متحرک از لحاظ سیگنال ­های زمانی بهینه ­تر عمل می­ کند.

نمای کلی این اندیکاتور به صورت نقطه‌چین‌هایی است که در بالا یا پایین نمودار اندیکاتور ParabolicSAR قیمتی قرار دارند. از این اندیکاتور بیشتر برای تأیید صعودی یا نزولی بودن روند استفاده می‌شود.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا